• Stoornissen in de sensorische prikkelverwerking
  • Stoornissen in de sensorische prikkelverwerking

 

Stoornissen in de zintuiglijke prikkelverwerking kunnen samen voorkomen met ADHD en autisme, maar kunnen ook op zichzelf bestaan en verward worden met bovengenoemde stoornissen.  Dat is jammer, want dit kan leiden tot onnodig medicatiegebruik en stigmatisering.  Behandeling hiervan geschiedt door middel van psycho-educatie en evt verwijzing naar een fysio of ergotherapeut.