• Schemafocused Psychotherapie
  • Schemafocused Psychotherapie
  • Schemafocused Psychotherapie

 

Deze vorm van therapie, die een opvolger is van cognitieve gedragstherapie, wordt ingezet om het ontstaan van depressieve en angstklachten beter te begrijpen en patronen die bijdragen aan de klachten duurzaam te veranderen.