Hallo, ik ben Tina Vreys

Ik ben sinds 2001 psychiater en sinds 2012 werkzaam in een eigen praktijk.

Naast het uitvoeren van psychiatrische diagnostiek heb ik me bekwaamd in het behandelen van depressie, angststoornissen en posttraumatische stress stoornis bij volwassenen.

Ik combineer farmacotherapie en psychotherapie naargelang de aard en de ernst van het ziektebeeld, in overeenstemming met de wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Soms vraag ik extra informatie van de partner of de ouders middels een gesprek als de patiënt hierin toestemt. De partner, ouders of belangrijke anderen zijn tevens steeds welkom als de patiënt dat wenst.