• Kosten

 

De zorg die wordt geboden valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg.  De praktijk richt zich met name op angst- en stemmingsstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS.

Voor de volgende problemen mag geen verwijzing naar de specialistische GGZ worden gegeven:

  • Als er geen sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit van het probleem (uw huisarts beoordeelt dit)
  • Relatieproblematiek zonder dat er sprake is van een psychiatrisch probleem bij één van beide partners

Voor de volgende problemen bent u beter in zorg bij een daarin gespecialiseerde psychiater of instelling:

  • Verslavingsproblemen
  • Verschijnselen van dementie
  • Problemen samenhangend met een verstandelijke handicap
  • Psychiatrische problemen waarbij er een gerede kans is dat noodhulp, ofwel crisisinterventie noodzakelijk zijn
  • Klachten onder de leeftijd van 18 jaar.

 

VERGOEDING

De kosten voor volwassenen van de behandeling worden vergoed vanuit uw Ziektekostenverzekering, mits u wordt verwezen voor behandeling binnen de ‘Specialistische GGZ’.

De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Multizorg, DSW, Frieslandse en Zilveren Kruis. Dit betekent dat binnen bepaalde voorwaarden de zorg 100 % wordt vergoed na verrekening met het eigen risico. Bent u bij een andere zorgverzekeraar maar hebt u een restitutiepolis dan wordt de zorg eveneens 100 % vergoed, na aftrek van het eigen risico. Bent u bij CZ verzekerd dan moet u het bedrag eerst voorschieten, CZ accepteert nl geen akte van cessies meer. U kan dan het bedrag declareren bij uw zorgverzekeraar. Hebt u geen restitutiepolis dan wordt, afhankelijk van uw soort basisverzekering, 50 tot 70 % van de zorg vergoed. Niet afgezegde afspraken worden eveneens in rekening gebracht (75 euro) en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De kosten voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) worden vergoed via de gemeenten.

De praktijk heeft geen contracten met de gemeenten. Er is geen vergoeding van de behandeling en de kosten dienen volledig zelf gedragen te worden. Het uurtarief bedraagt 120 euro.